?

Log in

Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Bicycle [Apr. 27th, 2005|10:57 pm]
tigerfairy
[mood |gigglygiggly]

Rond, alsmaar
rond,
steeds sneller,
gelukkiger,
voor de wind,
tot het donker,
word
linkpost comment

Breakdance [Apr. 27th, 2005|10:55 pm]
tigerfairy
[mood |sillysilly]

Heen,
weer,
op de beat,
naar de grond,
rondjes,
steeds sneller,
landend,
op je kont
linkpost comment

Listen [Apr. 27th, 2005|10:52 pm]
tigerfairy
[mood |thoughtfulthoughtful]

Boem, boem,
tegen je
trommelvlies, luid,
dan zacht,
in je gehoorgang,
geschreeuw,om
hulp, in je oor,
maar je laat het,
niet, doordringen,
in je hoofd.
linkpost comment

Oh denneboom... [Apr. 27th, 2005|10:48 pm]
tigerfairy
[mood |hyperhyper]
[music |javier guzman]

In de zomer,
onzichtbaar,
zelfde,
als de anderen,
minder stevig,
kleiner,
slechter,
als de rest.

Maar in de winter,
zijn zij kaal,
grauw,
maar is hij nog.
steeds, mooi
linkpost comment

Let us be the sunshine [Apr. 12th, 2005|01:29 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]

Stralen van licht
gebundeld, in de lucht
vallen, in het water
weerspiegelend, in mijn oog

Waarom
kunnen wij niet zijn,
als die bundel,
dat licht?

Samen sterk staan,
samen licht brengen,
in de duisternis,
van vreemden,

Ik vraag me soms
af, waarom
Sta ik hier alleen?
linkpost comment

Kokende Hersenpan [Apr. 12th, 2005|01:29 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]

De deur,
gesloten,
een broeikas
vol informatie,
hersnes leren
nieuwe dingen
terwijl ons lichaam
begint te koken
linkpost comment

Klaslokaal [Apr. 12th, 2005|01:27 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]

Wind waait,
langs de bomen,
bladeren ritselen,
aan hun tak,
de vogels,
ze fluiten,
wolken vliegen,
voorbij,
alles omkadert,
zichtbaar
vanuit, het raam
in het lokaal.
linkpost comment

School is out for ever [Apr. 12th, 2005|01:26 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]

Tik,
Tak,
Tikkend op het linoleum
Hakken takkend in de gang,
Tiktak,
wachtend tot,
de eerste tak,
van vrijheid
linkpost comment

Wanna be me? [Apr. 12th, 2005|01:26 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]

I'll stop,
being myself anylonger,
There is,
no reason,
to stay me,
I am nobody,
but a stupid girl,
with stupid looks,
and stupid toughts,
Just no one,
An empty body,
to laugh at,
when you feel to,
no one will ever be,
jealous,
on the way I see
linkpost comment

RESPECT2ALL?? [Apr. 12th, 2005|01:25 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]

Respect,
je draagt het,
als een armband,
zegt het,
met je woord,
maar wat,
is een armband,
jouw woord,
waard,
als je niet doet,
waar je voor staat
linkpost comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]