?

Log in

Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Geen zekerheid [Aug. 31st, 2006|04:24 pm]
tigerfairy
Zo diep verzonken in jouw ogen,
verschijnt om mijn lippen,
een grote lach,
een lach van geluk,
vol van liefde,
overspoel jij mij,

Zo diep verzonken in jouw armen,
ontstaat op mijn wangen,
een rode blos,
een blos van warmte,
vol van liefde,
overspoel jij mij.

Maar toen ik in jouw ogen keek,
En in jouw armen lag,
bedacht ik me ook,
dat niets zeker was
link1 comment|post comment

Why can't I? [Mar. 9th, 2006|07:28 pm]
tigerfairy
[mood |blankblank]

Walking down,
Looks like an ordinary day,
Anger, Happiness,
On the way,

But it’s just not like,
I’m part of it,

Just why can’t I?
Feel the anger,
And feel the pain,
Love another who does the same,

Just why can’t I?
Truly love,
And truly care,
Feel good when I say I always be there

People are happy now,
People make fights,
I join with them,
But it doesn't feel right

I act sad,
Or I act drunk,
But there’s nothing what I really feel,
Or what I really mean,

Just why can’t I?
Feel the hunger,
Feel the same,
Just be a part of it,
To get the blame...
linkpost comment

(no subject) [Jan. 15th, 2006|10:17 pm]
tigerfairy
[mood |crazycrazy]
[music |DJ Partyraies & T.I.M. - the order]

Never stand alone again,
Always someone by my side,
Never to be laughed about again,
I wear my insanity with pride,
If you don't know me,
I don't give a fuck,
But say it in my face,
Or you'll run out of luck!
link1 comment|post comment

Master of the puppets [Jul. 24th, 2005|04:58 pm]
tigerfairy
[mood |hopefulhopeful]
[music |Everything- anouk]

Ik ving zijn poppetje,
hij de mijne,
samen gelukkig,
maar alleen,
wegkwijnen,
Zal zijn poppetje,
ooit uit mijn hart verwijnen?
linkpost comment

Verliefd [Jul. 24th, 2005|04:57 pm]
tigerfairy
[mood |sadsad]
[music |Lost- Anouk]

Als je denkt dat het niet is,
en het toch zal zijn,
hij ziet het eerder dan jij,
maar jij lijdt de pijn,
Stilletjes stromend,
omdat hij,
er niet,
maar wel het is
linkpost comment

Unfinished [Jul. 24th, 2005|04:56 pm]
tigerfairy
[mood |accomplishedaccomplished]
[music |Lost- Anouk]

Daar sta ik, lichten
flitsen langs me
heen,
maar op de dansvloer,
staat zij alleen
linkpost comment

Knippen [Jul. 24th, 2005|04:55 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]
[music |Lost- Anouk]

Er vanaf,
steeds korter,
vallend naar beneden,

kriebelend,
langs mijn neus,
naar beneden gegleden,

stukje bij beetje,
sprietje voor sprietje,
of plukken tegelijk,

afscheid nemen,
is niet makkelijk,
bij de kapper
linkpost comment

Opstaan [Jul. 24th, 2005|04:54 pm]
tigerfairy
[mood |depresseddepressed]
[music |I Alone- Anouk]

Langzaam open,
stukje voor stukje,
valt het licht,

maar binnen 1 seconden,
doe ik mijn ogen toch weer dicht
link1 comment|post comment

Cirque du soleil [Jul. 24th, 2005|04:53 pm]
tigerfairy
[mood |crushedcrushed]
[music |I Alone- Anouk]

Felle lichten,
zachte woorden,
vreemde bewegingen
sluipend dichterbij,

Mooie beelden,
Stille wezens,
dansend springen,
Maar toch blij,

Ik ben niet lenig,
goed als hun,
maar kijk,
cirque du soleil
linkpost comment

Where is my love? [Apr. 27th, 2005|10:58 pm]
tigerfairy
[mood |artisticartistic]

De boedha zei,
verlangen is lijden,
verlangen is fijn,
maar het resultaat,
doet pijn

Ik zeg,
verlangen is lijden,
hebben is fijn,
maar het verliezen,
doet pijn

Zeg jij,
verlangen is lijden,
maar verlies doet zoveel pijn,
hebben is daardoor,
niet meer fijn

Nu doet het verlangen,
mij zoveel pijn,
omdat ik het niet heb,
hoop ik eigenlijk,
op een kans,
de verliezer te zijn
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]